Meteorologia bada zjawiska i procesy mające miejsce w atmosferze

Meteorologia jest nauką, która bada zjawiska fizyczne i procesy zachodzące w całej atmosferze, a zwłaszcza w troposferze, czyli niższej warstwie atmosfery. Meteorologia próbuje ustalić wpływ tych procesów, zjawisk na pogodę panującą na danym terenie, czyli na zjawiska atmosferyczne zachodzące na określonym obszarze.

Obok meteorologii badaniem atmosfery zajmuje się również klimatologia, chemia i fizyka atmosfery, hydrometeorologia. Ta ostatnia bada zjawiska atmosferyczne i hydrosferyczne, np. cyklony, zmiany klimatyczne.

Badanie atmosfery odbywa się przy pomocy szeregu urządzeń, narzędzi, przyrządów umieszczonych w tzw. ogródku meteorologicznym. Dane z atmosfery są również zbierane dzięki samolotom, balonom, satelitom, rakietom i radarom meteorologicznym.

Meteorologia i osoby z nią związane mają swoje święta 23 marca.

Jak zostać meteorologiem? Trzeba skończyć studia na jednym z wydziałów geograficznych lub fizycznych, które prowadzą zajęcia związane z meteorologią i naukami pokrewnymi (synoptyką, klimatologią, metodami pomiarowymi). Program nauczania tych jednostek różni się ilością zajęć o charakterze matematyczno-fizycznym, których na wydziałach fizycznych jest więcej, ponieważ tam kładzie się nacisk na tworzenie i opis modelu numerycznych procesów zachodzących w atmosferze.

Zajęcia powiązane z meteorologią prowadzą uniwersytety, szkoły rolnicze, politechniki (na odpowiednich wydziałach).