Deszcz - psuje humor nie tylko miłośnikom spacerów, ale i meteorologom.

Prognoza pogody bardzo często potrafi pokrzyżować długo opracowywane plany. O ile jeszcze długie oczekiwane słońce schowa się za chmurami, nikt bardzo na to nie narzeka, ale gdy z tej chmury zaczyna padać deszcz, humor spada razem z kroplami.

Obecnie, prognoza pogody nie jest zdana tylko na intuicję i dobry humor synoptyka. Dziś pogodą zajmują się superkomputery o gigantycznej mocy obliczeniowej. Tworzą one tak zwane Numeryczne Prognozy Pogody. Są to prognozy wyliczane na podstawie wielu równań opisujących zachowanie się i aktualny stan atmosfery. W przeciwieństwie do prognoz synoptyków, które były prognozami dość subiektywnymi, prognozy numeryczne są w stu procentach obiektywne. Komputer nie posiada intuicji, niezależnie od tego ile razy zostałyby przeprowadzone obliczenia, komputer poda nam ten sam wynik.

Wracając do deszczu, jest to opad atmosferyczny spadający na ziemię w postaci kropel wody o średnicy od 0,5 mm. Opad atmosferyczny spadający na ziemię w postaci kropel o średnicy mniejszej niż 0,5 mm nazywa się mżawką. Duże krople o średnicy powyżej 8 milimetrów spadając ulegają rozpadowi. Opad nie sięgający powierzchni ziemi nazywa się virgą. Krople deszczu mogą pochodzić też z wysokich chmur lodowych. Wtedy kryształy lodu przechodzą transformację w krople wody w cieplejszych temperaturach blisko ziemi. W zależności od wilgotności względnej, krople mogą mieć różną wielkość.

Intensywność deszczu można określić jako opad lekki, w przypadku opadu o wartości 0,25 cm deszczu na godzinę z maksymalnym opadem nie przekraczającym 0,025 cm na 6 minut. Jako opad umiarkowany określa się opad pomiędzy 0,25 cm-0,75 cm wody na godzinę. Opadem silnym określa się opad o wartości powyżej 0,75 cm wody na godzinę.

Do mierzenia opadów używa się deszczomierza. Urządzenie to wyposażone jest w walcowate naczynie o określonym polu górnego otworu. Natomiast do pomiaru ilości wody używa się menzurki. Istnieje również wersja deszczomierza do pracy w trudnych warunkach. Takie urządzenie nazywa się totalizatorem. Jest to przyrząd który został wyposażony w urządzenie do samoczynnego opróżniania menzurki z wodą. Może on również rejestrować sumę opadów. Ustawia się go głównie na szczytach górskich a zapisy i dane odczytuje się bardzo rzadko.