Meteorologia, czyli prognozowanie pogody.

Meteorologia to sztuka prognozowania pogody opierająca się na badanie zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze, a dokładniej troposferze, które mogą mieć wpływ na aurę na Ziemi. Tak jak klimatologia oraz fizyka i chemia atmosfery zaliczana jest do nauk o atmosferze, jednak meteorologia ma zdecydowanie najszerszy zakres jako nauka. Oprócz badania najniższej warstwy atmosfery, czyli troposfery, przedmiotem jej zainteresowania są również inne warstwy, na przykład hydrosfera, w której również zachodzą zjawiska mające istotny wpływ na nasz klimat.

Badania przeprowadza się w stacjach meteorologicznych zlokalizowanych na obszarze całego kraju. Na podstawie badań meteorologicznych tworzone są prognozy pogody, te które na co dzień możemy usłyszeć w radiu lub telewizji, ale także te, na podstawie których ustala się na przykład terminy wysiewu roślin, a nawet terminy przeprowadzania operacji wojskowych/ . Ogólnie prognozy w dziale meteorologia, ze względu na czas, jaki obejmują możemy podzielić na krótkoterminowe, przewidujące pogodę na 0 do 3 dni i długoterminowe, które mogą sięgać nawet roku. Inny podział skupia się na obszarze objętym prognozą, im jest on mniejszy, tym bardziej szczegółowe mogą być te przewidywania, zatem pogoda Gdańsk da nam znacznie więcej informacji na temat aury w tym mieście niż prognoza ogólnopolska.