Rodzaje deszczu - najpopularniejszy i najczęstszy opad atmosferyczny w przyrodzie.

Nikt nie lubi deszczu, ale mało kto zwraca uwagę na to, że jest to niezbędny element natury, bez którego ani życie człowieka, ani roślin i zwierząt nie mogłoby istnieć. Co ciekawe, deszcz dzieli się na wiele grup charakteryzujących się zarówno rodzajem jak i obfitością opadów.

Opad atmosferyczny jest produktem kondensacji pary wodnej, który w stanie stałym lub ciekłym dociera do powierzchni terenu. Należy pamiętać, że od opadu należy odróżnić osady. Co prawda stanowią one również produkt kondensacji, jednak sposób ich formowania jest całkiem inny. Opad mierzymy wysokością warstwy wody, jaka powstałaby na terenie gdyby był szczelny, płaski i nie byłoby parowania. Wysokość opadu wyrażamy w milimetrach. Opad wyrażony w mm odnosi się do punktu pomiarowego i jego najbliższego otoczenia. Jeśli pod uwagę bierze się obszar objęty opadem wówczas wygodniej jest posługiwać się objętością opadu, jaka spada na dany teren w jednostce czasu.

Opady deszczu można podzielić na kilka grup. Pierwszą z nich są opady ciągłe. Opady tego typu to opady deszczu trwające przez dłuższy czas bez przerwy w czasie minimum 6 godzin, lub z bardzo krótkimi przerwami. Opady ciągłe mają równomierne natężenie o wartości większej niż 0,5 mm na godzinę. Obejmują one swym zasięgiem duże obszary.

Opady przelotne to zazwyczaj opady krótkotrwałe o zmiennym, lecz dużym natężeniu. Często nazywa się je ulewamy. Pochodzą one z chmur kłębiastych deszczowych. Opadom przelotnym towarzyszą często silne i porywiste wiatry oraz burze, błyskawice i grzmoty. Opady te zazwyczaj są krótkotrwałe, ponieważ pochodzą z oddzielnych chmur lub z chmur występujących w stosunkowo wąskich strefach opadowych.

Dość ciekawą grupą opadów są opady orograficzne. Są one związane z rzeźbą terenu i występują po dowietrznej stronie gór. Poziomo przemieszczająca się masa powietrza napotykając na przeszkodę w postaci gór ulega spiętrzeniu i wznosi się po zboczu do góry. W wyniku tego procesu powstające chmury powodują długotrwałe, nawet kilkudniowe opady.

Każdy oglądając prognozę pogody śledzi ją głównie ze względu na możliwe opady deszczu. Wybierając się na wycieczkę warto zabrać płaszcz przeciwdeszczowy i kalosze, jeśli prognoza pogody mówi o możliwych opadach deszczu.