Prognoza pogody w Poznaniu - jak ją przewidzieć?

Prognoza pogody jest ważnym elementem życia każdego z nas. Jej trafność w sposób decydujący wpływa także na gospodarkę bądź na bezpieczeństwo np. w lotnictwie. Wieloletnie obserwacje pozwoliły stwierdzić, iż pogoda poznan cechuje się najmniejszą ilością opadów w Polsce. Oczywiście obserwacje tradycyjne takie jak np. intensywność rosy, czy mgieł jest dość trudnym zadaniem w mieście. Dlatego też w przypadku miast, należy głównie posiłkować się prognozami, powstające w tzw. ogródkach meteorologicznych, które to są wyposażeniem każdej stacji meteorologicznej. Ogródki te wyposażone są w specjalne przyrządy mierzące temperaturę, prędkość wiatru, ilość opadów, ciśnienie oraz inne ważne elementy pomagające w ustaleniu pogody.

Analizą danych uzyskanych za pomocą tych przyrządów zajmują się meteorolodzy, którzy na podstawie obecnych jak i archiwalnych informacji są w stanie przewidzieć, jaka będzie pogoda poznan. Niewątpliwie prosta stacja pogodowa nie jest w stanie przewidzieć pogody na dłuższy okres, dlatego też dane z mniejszych stacji przekazywane są do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w którym to badacze zaopatrzeni w nowoczesne urządzenia, są w stanie określić stan pogody na dłuższy czas. Prognoza pogody bywa trudnym zadaniem, szczególnie na nieprzewidywalność pogody. Być może w przyszłości będziemy w stanie lepiej ją przewidywać bądź też nawet mieć większy wpływ na jej przebieg.