Studia specjalistyczne

Niestety, z wykształceniem w tej „branży” w Polsce jest dość kiepsko. W sumie to żadna polska uczelnia czy instytucja nie kształci meteorologów zgodnie z wymaganiami WMO czyli Światowej Organizacji Meteorologicznej.

Można oczywiście wybrać kierunek „Fizyka atmosfery” na wydziale fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, jednak nie ukrywajmy, są to niezwykle trudne studia.

Ich ukończenie jednak daje bardzo dobrą orientacje w fizycznych podstawach meteorologii, modelowaniu numerycznym procesów
atmosferycznych, fizycznych podstawach klimatu etc. W sumie to wiele bardzo poważnych encyklopedii, na przykład Britannica twierdzi, że meteorologia to tak naprawdę fizyka atmosfery.

Oczywiście można podjąć studia na wydziale geografii, aby potem wybrać specjalizacje związaną z meteorologią, jednak na pewno nie zdobędziemy takiej samej wiedzy jak na studiach specjalistycznych.

Ciężko również znaleźć taki kierunek u naszych sąsiadów. Na Słowacji lub Słowenii również próżno szukać studiów meteorologicznych.

Niestety, ukończenie kierunku geografia ze specjalizacją meteorologiczną, nie zawsze otwiera nam drzwi do pracy ściśle w zawodzie. Często jest to praca związana z nauką lub bardzo luźno traktująca o meteorologii.