Fronty atmosferyczne

Dużo lepiej natomiast są prognozowane opady związane z frontami atmosferycznymi. Jak już wspomniałem, wcześniej opracowywanie prognoz pogodowych było dużo bardziej skomplikowane.

Bardzo wiele zależało też od zwykłej intuicji synoptyka. Wiele czynności związanych z prognozowaniem trzeba było wykonywać ręcznie.

Poczynając od ręcznego nanoszenia wszelkich danych na mapę synoptyczną, aby można było przeanalizować wszystkie potrzebne dane, aż po finalne podanie aktualnej prognozy którą synoptyk opracowywał nie tylko w oparciu o suche dane, ale również w oparciu o swoje własne doświadczenie i intuicję. Publiczną tajemnicą jest to, że w oparciu o taką samą mapę z tymi samymi danymi, dwóch synoptyków może podać dwie odmienne prognozy pogody.