Antypowodziowe środki zapobiegawcze - chrońmy się przed faktem!

W naszym klimacie powodzie nie są niestety rzadkim zjawiskiem. Ulewne deszcze i wiosenne roztopy rok rocznie przyczyniają się do podtapiania i zalewania pewnych obszarów naszego kraju. W przypadku powodzi ludzie niejednokrotnie tracą dobytek całego swojego życia. W takich sytuacjach większość z nas zadaje sobie pytanie, czy nie można było jakoś temu zapobiec? Można, wystarczy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze. Każdy z nas powinien regularnie przeprowadzać czyszczenie kanalizacji . Regularnie oczyszczana kanalizacja deszczowa to podstawa skutecznej ochrony antypowodziowej.

Udrożnianie oczyszcza ją z liści, gałęzi i innych nieczystości, które mogą tamować skuteczny odpływ wody. Warto sprawdzić również, w jakim stanie są rynny dachowe. Jeśli to konieczne należy przeprowadzić remont dachu i to od razu, kiedy zauważymy taką potrzebę, a nie po fakcie, kiedy nasz dom zostanie już zalany. Niestety Polacy w wielu przypadkach Polacy zauważają potrzebę ochrony antypowodziowej właśnie w momencie, kiedy zaradcze środki antypowodziowe nie na wiele się zdadzą. Miejmy nadzieję, że akcje uświadamiające, przeprowadzane na szeroką skalę po każdej pomocy przyniosą wreszcie oczekiwany skutek i oczyszczanie rynien i kanalizacji wejdzie nam w nawyk. Dzięki temu nasze mienie i my sami będziemy mogli czuć się znacznie bezpieczniej.